COMUNICAT SOBRE ELS ÚLTIMS ESDEVENIMENTS RESPECTE AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ

jul. 11, 2024 | Intervenció política

Comitè Escèniques rebutja el nou model de Circuit proposat unilateralment per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i assenyala també les deficiències del model anterior.

 

València, 10 de juliol de 2024

Des de Comitè Escèniques, Associació de Creadors i Creadores d’Arts Escèniques del País Valencià, ens sumem a la resta d’associacions del sector en el rebuig de manera clara i contundent al nou model del mal anomenat “Circuit Cultural Valencià” proposat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), al mateix temps que denunciem les greus deficiències que aquest circuit arrossega des de fa molt temps i del qual hem demanat la seua millora i modificació en reiterades ocasions, al·ludint als seus problemes de diversitat real, invisibilitat de creadors emergents, espectacles de dansa, circ i nous llenguatges, així com de falta de transparència en la contractació, d’absència total de criteris públics per a aquesta, i de falta de participació del sector en la definició d’aquests criteris.

Respecte al nou model de Circuit proposat fa uns dies per l’IVC assenyalem, entre altres mancances, que aprofundeix més en la precarietat i en la falta de transparència, a causa de la creació d’un catàleg d’espectacles sense especificar els criteris de selecció dels mateixos i sense comptar amb els gestors culturals ni amb les artistes per a la seua elaboració, i a causa de l’augment molt significatiu del nombre d’Ajuntaments participants sense augmentar la partida pressupostària, la qual cosa genera una reducció dràstica del pressupost real.

El sector de les arts escèniques valencianes, a causa dels problemes de distribució i diversitat que arrossega des de fa temps, requereix un Circuit que siga una via pública i transparent de comercialització d’espectacles i que garantisca la pluralitat cultural a la qual els ciutadans tenen dret.

No obstant això, advertim que aquesta reactivació no ha de produir-se tornant al model anterior, sinó que ha de ser aprofitada per a introduir importants canvis, no exclusivament des de plantejaments tècnic-jurídics com està plantejant l’Institut Valencià de Cultura, sinó des de criteris artístics, equitatius i transparents. L’anomenat “Circuit” ha sigut fins a l’actualitat una eina útil per a descentralitzar les arts escèniques i acostar-les a algunes poblacions valencianes, al mateix temps que ha consolidat i donat projecció d’una xicoteta part del sector professional valencià; no obstant això, mai s’ha consolidat com un vertader Circuit Cultural, i s’ha quedat com una eina de finançament per als ajuntaments que consistia a assumir un 50% del caixet dels espectacles per part de l’IVC i l’altre 50% per part de l’Ajuntament. Per això, demanem que s’aprofite aquest moment per a generar entre totes les parts un vertader Circuit Cultural Valencià, fixant-nos en alguns exemples nacionals que no es limiten a ser línies de finançament dels Ajuntaments, sinó que estan estructurats mitjançant unes bases clares, públiques, amb criteris tant de participació com dels efectes desitjats per al desenvolupament del sector i per a garantir l’accessibilitat a la cultura, a la qual totes i tots tenim dret.

Necessitem revertir la situació de falta de pluralitat i transparència, donant valor a totes les línies d’actuació de la cultura i posant el focus en la necessitat d’actuar sobre la precarietat del sector i sobre els drets de la ciutadania.

Segons dades de l’informe del Circuit Cultural Valencià de 2023 (dades que es mantenen estables, amb mínimes diferències percentuals des de 2019), i fixant-nos en el sector de les arts escèniques:

Els recursos del Circuit van ser destinats a Teatre en un 58,19%, Música en un 24,86%, Dansa en un 9,42%, Circ en un 5,26% i Cinema/audiovisual en un 2,27%; el que demostra un desequilibri important entre les diferents disciplines que s’agreuja més encara quan analitzem el repartiment de les actuacions entre empreses del sector.

Com a exemple, en 2023, de les 561 companyies participants en el Circuit, el 67% d’elles només va realitzar 1 o 2 representacions en tot l’any, mentre que un 3,5% d’elles van concentrar el 30% de les representacions. Dit amb altres paraules, en 2023, 19 companyies van vendre, dins d’aquest “Circuit”, un total de 633 funcions entre totes; el que ix a una mitjana de 33 funcions per companyia. El total de representacions realitzades va ser de 2.112. Cal tindre en compte que, en un hipotètic repartiment proporcional, cada companyia hauria de realitzar una mitjana de 3,76 funcions a l’any dins d’aquest Circuit.

Necessitem un vertader Circuit amb:

  •       Una convocatòria pública, tant d’espectacles com d’entitats programadores, on a través d’unes bases i criteris per a la seua participació es garantisca una oferta plural, diversa, equitativa, que incloga criteris d’educació, mediació, sistemes de residències, i incentius a la programació de dansa, circ, emergents i nous llenguatges. Aquestes bases han de ser consensuades per tot el sector.
  •       Una gestió transparent, on existisca una comissió executiva, una comissió tècnica i una comissió de valoració, regides per una normativa i compostes per membres tant de l’IVC, com dels ajuntaments i les associacions del sector.

Esperem que l’IVC reconsidere les seues decisions i puga buscar conjuntament amb el sector, el disseny d’un model “real” de circuit, que permeta a les companyies eixir de les seues pròpies localitats i tindre una via de distribució dels seus espectacles garantint la pluralitat i diversitat cultural, convertint-se en un mitjà i un procediment de gestió de recursos públics que contribuïsca a posar fi a la precarietat i aconseguir la sostenibilitat del sector amb una millor oferta per a les poblacions i per als espectadors d’arts escèniques.

 

Per tot això, Comitè Escèniques, com associació, no acudirà a la concentració convocada per al dijous 11 de juliol a les 11 h per la comissió del Circuit Cultural Valencià i l’associació de gestors (GC Professionals de la Cultura), per tractar-se d’una convocatòria no consensuada amb les associacions del sector, que no compta amb un decàleg o manifest aclarint què suposa anar a eixa concentració, i que està basada en una imatge sense cap logotip o nom de l’associació  o associacions convocants.