Comitè escèniques

Qui som

Comitè Escèniques és una associació nascuda en 2013, formada per creadors i creadores d’arts escèniques del País Valencià.

Els més de 80 creadors, creadores i companyies associats, alguns amb una trajectòria de més de trenta anys i uns altres recentment incorporats al món professional, suposen una part fonamental de l’oferta escènica valenciana.

"

sobre nosaltres

MISSIÓ

Comitè Escèniques es fonamenta en tres eixos principals:

K

Les condicions laborals i legals dels creadors i creadores d’arts escèniques del País Valencià.

K

El valor de les arts escèniques per a la vida social, cultural, política i emocional de la ciutadania.

K

La diversitat i heterogeneïtat de les arts escèniques i de les seues creadores i creadors.

VISIÓ

Comitè Escèniques és l’associació de referència per als creadors i creadores d’arts escèniques del País Valencià, independentment de l’estructura empresarial en la qual estiguen emmarcats, i posa el focus en la creació escènica, pretén superar les habituals classificacions estanques i defén el valor de les arts escèniques per la seua importància cultural, social, política i educativa que tenen.

Valors

Les arts escèniques són una part fonamental de la vida en societat.

El procés creatiu i d’investigació de l’artista s’ha de considerar un capital cultural essencial per al desenvolupament d’una vida digna.

Els creadors i creadores són treballadors i treballadores que han d’estar protegits dins del sistema econòmic amb unes condicions adequades.

Les arts escèniques i la cultura han d’estar a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes, siga com a espectadors, participants o creadors.

Les arts escèniques han de trobar-se en constant evolució, sense estar delimitades per les categories estanques tradicionals.

Les arts escèniques són una ferramenta de transformació social.

objectius estratègics

K

Defensar a les creadores i creadors d’arts escèniques com artistes i com treballadors en relació amb les polítiques públiques i el sector privat, segons les seues necessitats distintives.

K

Enfortir el valor i la imatge de les arts escèniques per a la ciutadania, les administracions públiques i el sector privat.

K
Protegir la creació artística més enllà del creixement empresarial / econòmic.
K
Defensar els processos d’investigació en arts escèniques com a base fonamental per al seu desenvolupament coherent amb l’actualitat.
K
Fomentar la creació de xarxes solidàries i de suport mutu entre creadors i creadores d’arts escèniques.
que és comitè escèniques

Estructura / Organigrama

Assemblea de socis i sòcies

És la base de Comitè Escèniques.

Mitjançant les assemblees periòdiques i les diferents vies de comunicació existents, els socis i sòcies poden participar en les activitats de Comitè, en els equips de treball i en els òrgans de govern i representació, exerceixen el seu dret de vot, de ser informats sobre la composició de les diferents comissions, sobre l’estat de comptes i el desenvolupament de les diferents activitats, sobre els Estatuts i altres protocols, i poden expressar la seua opinió davant qualsevol mesura.

Junta Directiva

És l’òrgan de representació de Comitè Escèniques.

Està format pel President/a, el Vicepresident/a, el Secretari/ària, el Tresorer/a i els vocals. L’elecció dels seus membres es fa mitjançant sufragi lliure i secret dels socis i sòcies de l’Assemblea General.

Equips de treball

Són les comissions encarregades de desenvolupar les diferents àrees estratègiques de Comitè, i les activitats i iniciatives relacionades, i estan formats per socis i sòcies de Comitè. Els equips de treball actuals són: Comissió Política, Comissió de Formació, Comissió de Producció i Comissió de Comunicació

Serveis als nostres associats i associades

$

Publicitat i difusió en diferents mitjans impresos i digitals

$

Assessoria sobre subvencions i convocatòries

$
Servei de consultes de caràcter fiscal i laboral
$
Descomptes en les entrades de sales sòcies de Comitè Escèniques
$
Descomptes en tallers i sessions formatives
$
Participació en les diferents activitats de Comitè
$

Representació davant les administracions públiques, entitats privades i amb altres associacions del sector cultural.

Pel seu treball d’intervenció en polítiques culturals públiques i privades, i per les seues activitats i mesures a favor de la consecució dels seus objectius estratègics, Comitè Escèniques proporciona beneficis indirectes, no només als seus socis i sòcies, sinó també a tot el sector creatiu d’arts escèniques del País Valencià.

Treball en xarxa

Comitè Escèniques treballa conjuntament amb altres associacions, entitats i agents culturals d’arts escèniques i d’altres àrees, de forma contínua i buscant la col·laboració entre elles, per tal d’aconseguir les millors condicions per als professionals del sector, així com afavorir la participació ciutadana i garantir el dret a una cultura lliure i diversa. Per això, actuem en diferents plataformes en l’àmbit autonòmic, provincial i municipal del País Valencià.

Altres associacions d’Arts Escèniques Valencianes:

AVEET

Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals

APDCV

Associació de Profesionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana

APCCV

Associació de Profesionals del Circ de la Comunitat Valenciana

AVED

Associació Valenciana d’Empreses de Dansa

AVETID

Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià

FETI

Federació d’Espais Teatrals Independents de la Comunitat Valenciana

AAPV

Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians

GC

Associació Valenciana de Professionals de la Cultura

ADVAEM

Associació de Distribuïdors Valencians d’Arts Escèniques i Música

PROTEA

Professionals del Teatre d’Alacant

PROART

Professionals de les Arts Escèniques de les Comarques de Castelló