Accessibilitat

Declaració d’ accessibilitat

ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic o amb ajudes públiques.

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
  • S’ observa com en alguns casos el focus no compleix amb la mínima ràtio de contrast requerit
  • En algun cas es pot produir solapament de contingut
  • Pot ser que no tota la navegació sigui accessible amb un teclat
  • El focus no es ressalta en usar la navegació amb teclat
  • No hi ha dreceres amb teclat

 

Preparació de la present declaració d’ accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 25 de abril de 2024.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per Innobing Consulting S.L.

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’ accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Pot enviar un email a info@comiteesceniques.org designat per a tal efecte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través de info@comiteesceniques.org pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

 

Procediment d’ aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de no haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital , així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’ Inspecció de Serveis del Ministeri.

 

Contingut Opcional

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1).
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • Està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive).

A més, es realitza un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar la seva interpretació i millorar la navegació pel portal web.

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la mida de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Òpera: Ver > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pagina actual > Mida del text
 • Per modificar la mida de tot a la pagina:
  • Ctrl + + per augmentar-lo
  • Ctrl + – per disminuir-lo
  • Ctrl + 0 restaura la mida original del text