Política de privacitat

 1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament:

 • Entitat: ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES
 • CIF de l’entitat: G98574767
 • *Direccion de l’entitat: C/ BEAT NICOLAS FACTOR, 25 – 23 – (46018) VALÈNCIA
 • Email de l’entitat: info@comiteesceniques.org
 • Responsable del tractament : María Francisca Garcelán Ortiz
 • Telèfon del Responsable del tractament : 669965248
 • Direcció email del Responsable del tractament : info@comiteesceniques.org

 

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tinga amb nosaltres, en ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Aportació de serveis o perícies per a participar en les utilitats obtingudes
 • Aportació de capital en l’associació i repartiment dels guanys o assumpció de les pèrdues
 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
 • Cobrament de quotes pertinents
 • Compra/venda de material
 • Comunicació mitjançant xats, amb el Responsable i altres Afectats
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Gestió del tractament per a activitats de l’associació
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Altres activitats desenvolupades per l’entitat
 • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interés inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Registre evolutiu dels treballs realitzats en l’associació
 • Presa d’imatges fotogràfiques i de vídeo.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

 

3. Termini de conservació de les dades

Les seues dades seran conservades per un termini d’indefinit. En el cas que requerisca la seua eliminació de forma anticipada, sol·licite’l mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagen de ser emmagatzemats durant un temps necessari per a complir normes específiques, seran bloquejats i únicament estaran a la disposició de l’autoritat pública corresponent.

 

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teues dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Consentiment inequívoc

 

5. Destinataris

Les seues dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Gestoria/Assessoria
 • No compartisc les dades amb tercers.
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

 

6. Drets

Té dret a obtindre confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seues dades. ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d’Accés faça clic ací
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faça clic ací
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faça clic ací
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faça clic ací
 • Per a exercir el seu dret d’Oposició faça clic ací
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faça clic ací

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ BEAT NICOLAS FACTOR, 25 – 23 – (46018) VALÈNCIA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seua identitat. Recorde facilitar la major informació possible sobre la seua sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teua sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teues dades personals.

 

7. Política de cookies

Per a conéixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recorde que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç  política de cookies.