Avís legal

 1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES. La navegació pel lloc web d’ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vosté s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. Vosté respondrà enfront d’ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES o enfront de tercers, de qualssevol dany i perjudici que pogueren causar-li a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

 1. Identificació i comunicacions

ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 • La seua denominació social és: ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES
 • El seu CIF és: G98574767
 • El seu domicili social està en: C/ BEAT NICOLAS FACTOR, 25 – 23 – (46018) VALÈNCIA
 • Inscripció al registre mercantil :

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitze amb ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES es consideraran eficaços, amb caràcter general, sempre que es realitzen pels mitjans especificats anteriorment

 

 1. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Vosté garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

Vosté es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES i a no emprar-los per a, entre d’altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES presta els seus serveis.
 • Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’ ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES o de tercers i, si és el cas, extraure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES, sense que puguen entendre’s com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vosté que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d’ ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix li atribuïsca dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES i el propietari del lloc web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part d’ ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES. En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’aquests.

 

 1. Exclusió de garanties i de responsabilitat

ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode d’exemple, ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquesta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

 

 1. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vosté o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca el lloc web d’ ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més pròxims a la seu de (Espanya).

 

 1. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.