PILAR ROCHINA PRODUCCIONES

Valencia
Arts escèniques aplicades | Arts Vives | Caràcter social | Dansa | Docència i pedagogia | Infància i joventut | Investigació | Teatre | Teatre físic

Contacto

Actriu diplomada en Art Dramàtic per la Fundació Shakespeare, i ha treballat per professionals com Lola López (El meu amic, Nicolau Primitiu) Paco Zarzoso (El cabaret de los inertes) Marcos Sproston (Las mañas o la llegada de pan), José Blasco (Desiertos) Fernando Soler (La mare antisistema), Francisco Sarro (La Dona Sola, Les Salvatges a Puente San Gil, Després de la pluja i Exercicis d’amor), Marcos Gisbert (1984), Manuel Ángel Conejero (La Rosa y la Espina, Hamletiana 450 aniversario i Sueño de una noche de verano), Voro Guzmán (Políticament Incorrecte i Zona de Lliure Trànsit). Ha dirigit, escrit i traduït al valencià funcions d’infantils i adults, per a teatre tretze, cia dos espíritus i Sant Miquel dels Reis.
A més, Pilar és productora d’arts escèniques (La mare antisistema, L’alliberament de victòria, La Dona Sola, Maridaje a Escena i El meu amic, Nicolau Primitiu); coproductora Artimañas teatro (Las mañas o la llegada de pan). S’ha format amb Paco Zarzoso (dramatúrgia) Josep Maria Mestres (comèdia del text) i Eddy Dor (cant), entre d’altres; i ha treballat amb companyies com Banda Aparte, Fundación Shakespeare, Teatre de la caixeta i Teatre Tretze.

https://drive.google.com/file/d/1_O-27id-Div1ibRHcuA1Fv2c0hgJ81pT/view?usp=share_link

Actriu diplomada en Art Dramàtic per la Fundació Shakespeare, i ha treballat per professionals com Lola López (El meu amic, Nicolau Primitiu) Paco Zarzoso (El cabaret de los inertes) Marcos Sproston (Las mañas o la llegada de pan), José Blasco (Desiertos) Fernando Soler (La mare antisistema), Francisco Sarro (La Dona Sola, Les Salvatges a Puente San Gil, Després de la pluja i Exercicis d’amor), Marcos Gisbert (1984), Manuel Ángel Conejero (La Rosa y la Espina, Hamletiana 450 aniversario i Sueño de una noche de verano), Voro Guzmán (Políticament Incorrecte i Zona de Lliure Trànsit). Ha dirigit, escrit i traduït al valencià funcions d’infantils i adults, per a teatre tretze, cia dos espíritus i Sant Miquel dels Reis.
A més, Pilar és productora d’arts escèniques (La mare antisistema, L’alliberament de victòria, La Dona Sola, Maridaje a Escena i El meu amic, Nicolau Primitiu); coproductora Artimañas teatro (Las mañas o la llegada de pan). S’ha format amb Paco Zarzoso (dramatúrgia) Josep Maria Mestres (comèdia del text) i Eddy Dor (cant), entre d’altres; i ha treballat amb companyies com Banda Aparte, Fundación Shakespeare, Teatre de la caixeta i Teatre Tretze.

Contacto:

rochinap@gmail.com